Mimari Projeler

Gözetim Hizmetleri

  • Uygulanacak projenin ilerlemesini planlamak
  • Plana göre çalışma saatlerinin belirlenmesi
  • Çalışanların genel kontrolü
  • Uygulama sırasında hataların tespiti ve düzeltilmesi